Homepage van Simon Wierstra

                            Genealogische bestanden

Ongeveer 15 jaar lang ben ik nu bezig geweest met genealogisch onderzoek en het leek mij wel aardig om daar iets van te laten zien.

Het gaat om de genealogie van de familie Wierstra uit Menaldumadeel (vaderskant) en die van de familie Kooij/Kooi uit Tietjerksteradeel (moederskant).

Over andere families Wierstra in Friesland (zie pagina 2 van deze website) werd al door mij in 2004 gepubliceerd in de “Sneuper” (70-12,71-58,72-109,73-162). De “Sneuper” is het orgaan van de Historische Vereniging Noordoost Friesland.

Ook is daarbij onderzoek gedaan naar families die de naam Wierstra al gebruikten voor 1811.

Eerder werd van mij in het “Genealogysk Jierboek” van 2001 opgenomen het nageslacht van Hidde Sioerdts uit Sexbierum. Hidde is de vader van admiraal Tjerck Hiddes de Vries. Het is een uitgave van de Fryske Akademy (zie pagina 3).

Op pagina 3 ook het nageslacht van Gerben Saeckes en Jel Bouwedr , echtpaar te Friens.

Tenslotte op pagina 3 ook een kwartierstaat van mij in 22 generaties met veel bijzonderheden bij de personen.

Van ouders met een kwartiernummer werden ook de kinderen opgenomen.

Op de pagina’s 4, 5 en 6 familiebestanden van o.a. veel oude Friese adel en aanverwante families.

De website bestaat voorlopig uit 6 pagina’s. Klik hier voor pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6.

Op de computer werd gebruik gemaakt van het programma Hazadata 72. Voor reacties s.wierstra@versatel.nl

       S.Wierstra, Dokkum, 2002

In GJB 2012 van de Fryske Akademy een publicatie over “Rienks,Sipma,Blijstra en Koopmans”.

(J.T.Anema, P.Nieuwland en S.Wierstra)

 

Geslachten gaan en geslachten komen,wij zijn in uw ontferming opgenomen

   (psalm 90 vers 1, berijmd)

                           

       

                 

Hieronder een foto van onze kleindochter Elke Simone.

                                           

                                                  2013